Toekomst van het Sportpaleis in Alkmaar: Inwoners mogen hun mening geven

5 maanden geleden gepubliceerd

In maart 2024 krijgen inwoners van de gemeente Alkmaar, sporters en andere belangstellenden de kans om hun mening te geven over het toekomstig gebruik van het Sportpaleis aan de Terborchlaan.

Vragenlijst en inloopbijeenkomst

Dit kan door het invullen van een vragenlijst die vanaf 4 maart beschikbaar is op de website van de gemeente Alkmaar. Naast het invullen van de vragenlijst, is er op dinsdagavond 19 maart een inloopbijeenkomst in het Sportpaleis.

De gemeente Alkmaar nodigt alle geïnteresseerden uit om hun visie te delen over de toekomstige functie van dit belangrijke sportcentrum. Dit is een kans voor de lokale gemeenschap om actief deel te nemen aan het planningsproces en hun stem te laten horen.