Alkmaar Biedt Huisvesting Aan Castricumse Statushouders

4 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Alkmaar heeft besloten de statushouders uit Castricum die momenteel verblijven op de Picassolaan in Alkmaar, huisvesting te bieden. Dit besluit is genomen nadat duidelijk werd dat de gemeente Castricum zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. De overeenkomst tussen de gemeenten Alkmaar en Castricum was dat Alkmaar tot 1 april 2024 tijdelijk een aantal statushouders uit Castricum zou opvangen. Vanaf 1 april zou de gemeente Castricum de statushouders in Castricum huisvesten.

Zorgen Over Huisvesting

Zowel de statushouders als de gemeente Alkmaar hebben in aanloop naar 1 april hun zorgen geuit over de vraag of de gemeente Castricum wel voldoende inspanning leverde om huisvesting voor de statushouders te realiseren. Deze onzekerheid veroorzaakte grote onrust onder de statushouders. De gemeente Alkmaar heeft daarom de gemeente Castricum meerdere malen gemaand om haast te maken met het vinden van een oplossing.

Teleurstelling Over Gebroken Afspraken

Het college van B&W Alkmaar heeft zijn teleurstelling geuit over het niet nakomen van de overeengekomen afspraken door de gemeente Castricum. Ook de omwonenden van de Picassolaan zijn teleurgesteld. De gemeente Alkmaar hecht waarde aan het principe ‘afspraak is afspraak’ en vindt het betreurenswaardig dat zij hun afspraak met de buurt niet kunnen nakomen.

Verzoek aan Minister en Mogelijke Oplossing

Het college heeft op 28 maart besloten om het Tijdelijk Wooncentrum Picassolaan per 1 april op te heffen en een verzoek in te dienen bij de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om de Castricumse statushouders op te nemen in de taakstelling van de gemeente Alkmaar. De gemeente wil hiermee voorkomen dat de huisvesting van de statushouders ten koste gaat van de kansen op de woningmarkt voor inwoners van Alkmaar. Door de statushouders in Alkmaar te huisvesten, verwacht Alkmaar al grotendeels te voldoen aan de taakstelling voor de tweede helft van het jaar.

Voordelen van Huisvesting in Alkmaar

Veel van de statushouders zijn al geïntegreerd in Alkmaar. Een deel van hen werkt of gaat naar school, terwijl de rest in een traject richting werk zit. Daarom is het niet alleen gunstig voor de statushouders om in Alkmaar te blijven, maar ook voor de gemeente zelf. De extra kosten die nu gemaakt worden omdat de gemeente Castricum de afspraken niet nakomt, zal Alkmaar verhalen op Castricum.