Subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen in Alkmaar

5 maanden geleden gepubliceerd

Inwoners en bedrijven in Alkmaar kunnen subsidie aanvragen voor klimaatadaptieve maatregelen. Dit zijn acties die helpen om de omgeving beter om te laten gaan met de gevolgen van klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast. De gemeente heeft dit kalenderjaar in totaal €120.000 beschikbaar gesteld.

Weersextremen

Het weer in Nederland wordt steeds extremer met vaker enorme regenbuien of lange periodes van droogte. Hierdoor is het belangrijk om gebouwen en de omgeving aan te passen. Meer groen op en rond gebouwen vangt regenwater beter op en heeft een verkoelende werking tijdens hitte. Tevens is een groene omgeving aantrekkelijk voor zowel mensen als dieren.

Subsidievoorwaarden

Er is jaarlijks maximaal €120.000 beschikbaar voor klimaatadaptieve maatregelen. Per gebouw wordt maximaal €5.000 subsidie per jaar verstrekt. De maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 6 maanden geleden zijn geïmplementeerd. Het ontwerp, de bouw en de installatie moeten voldoen aan de regels en het gebouw moet geschikt zijn voor de maatregel.

Maatregelen

De maatregelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, zijn onder andere het afkoppelen van verhard oppervlak, het aanleggen van een groen, blauw of groen/blauw dak, en een systeem om hemelwater op te vangen.

  • Afkoppelen van verhard oppervlak: Hierbij stroomt regenwater niet in het riool, maar direct in de tuin of wordt ondergronds opgevangen. Dit vermindert de impact van zware regenval.
  • Groen, blauw of groen/blauw dak: Dit zijn daken met planten, een wateropvangsysteem, of een combinatie van beide. Dit soort daken vangen veel regenwater op, zijn goed voor planten en dieren, en hebben een verkoelend effect op hete dagen.
  • Systeem om hemelwater op te vangen: Een bestaand drinkwatersysteem wordt aangepast om hemelwater te hergebruiken. Vanwege gezondheidsrisico’s mag het hemelwater enkel worden gebruikt voor de wasmachine, het doorspoelen van het toilet en het besproeien van de tuin.

Christian Schouten, wethouder Duurzaamheid, hoopt dat deze subsidie inwoners stimuleert om hun omgeving te vergroenen. “Investeren in klimaatadaptieve maatregelen is investeren in een duurzame, klimaatbestendige en mooie omgeving voor huidige en toekomstige generaties”.