Samenwerken aan een veilig en prettig uitgaansklimaat in Alkmaar werkt

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

In juni 2021 maakten de gemeente Alkmaar, de politie, Horeca Nederland, de nachtburgemeester en bewonersvereniging Hart voor Alkmaar afspraken over het uitgaansleven in de binnenstad van Alkmaar. Deze afspraken werden vastgelegd in het convenant Veilig Uitgaan dat doorloopt tot 2025. Op 19 maart 2024 keken de partijen terug en vooruit naar de toekomst van het uitgaansleven in Alkmaar.

Veilig Uitgaan

Het doel van de vastgelegde afspraken is om Alkmaar een gastvrije gemeente te maken waar mensen veilig en prettig kunnen uitgaan en wonen. Het behoud van deze balans is voor alle betrokken partijen van groot belang. De veiligheid van het publiek, het horecapersoneel en de leefomgeving wordt beschermd en gewaarborgd door goede onderlinge communicatie en afspraken over toezicht en handhaving.

Collectieve Horecaontzeggingen

Tijdens de bespreking op 19 maart 2024 presenteerde de groep het vernieuwde plan voor Collectieve Horecaontzeggingen (CHO). Het doel van dit plan is om bezoekers die zich niet aan de regels houden en onrust veroorzaken, toegang te weigeren tot de horeca. Een dergelijk horecaverbod geldt dan voor alle aangesloten horecagelegenheden en voor een paar maanden tot een jaar, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Er zijn momenteel 35 deelnemende horecagelegenheden aan het CHO in het centrum van Alkmaar.

Resultaten en toekomstplannen

Andere resultaten van het convenant Veilig Uitgaan 2021-2025 zijn de inzet van het Sus-team, het verbeteren van de uniformiteit en kwaliteit van horecaportiers, horecatrainingen en de gezamenlijke inzet tegen drugsgebruik, horecageweld en seksuele intimidatie. Deze onderwerpen blijven de komende jaren op de agenda van de projectgroep convenant Veilig Uitgaan staan.

Het huidige convenant Veilig Uitgaan loopt door tot juni 2025. In het voorjaar van 2025 komen de convenantpartners met een nieuw voorstel voor het voortzetten van de afspraken binnen een nieuw actieprogramma Veilig Uitgaan.