Directeur Patrick van Mil neemt afscheid van Stedelijk Museum Alkmaar

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Patrick van Mil (1958), de directeur-bestuurder van het Stedelijk Museum Alkmaar, gaat met pensioen. Van Mil zal zijn werkzaamheden op 1 augustus 2024 beëindigen, na een dienstverband dat in 2016 begon. Hij vertrekt nadat hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft.

Afsluiting met tentoonstelling Allemaal Alkmaar

Van Mil zal zijn tijd bij het museum afsluiten met de opening van de nieuwe tentoonstelling Allemaal Alkmaar. Hij spreekt over zijn vertrek met gemengde gevoelens. Hoewel hij het museum en zijn team met pijn in het hart verlaat, is hij trots op wat ze in de afgelopen zeven jaar samen hebben bereikt.

Toekomstplannen

Ondanks zijn aanstaande pensionering, blijft Van Mil zich de komende maanden volledig inzetten voor het museum en de projecten die nog op stapel staan. Deze projecten omvatten de tentoonstellingen 100XLucebert, Het Diagonale Instituut van Michael Tedja en de nieuwe tentoonstelling van de stadscollectie Allemaal Alkmaar, die in de zomer van 2024 opengaat voor het publiek.

Opvolging

De Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Alkmaar zal binnenkort starten met de werving van een opvolger voor Van Mil.

Over het Stedelijk Museum Alkmaar

Het Stedelijk Museum Alkmaar is een plek waar kunstliefhebbers hun hart kunnen ophalen. Het museum heeft een stadscollectie vol topstukken uit de zestiende en zeventiende eeuw, de grootste verzameling van de moderne kunststroming de Bergense School en historische voorwerpen. Het museum biedt wisseltentoonstellingen die regionale grootheden uitlichten en modern en hedendaags werk in de juiste kunsthistorische context plaatsen. In de zomer van 2024 opent de nieuwe vaste tentoonstelling van de stadscollectie, Allemaal Alkmaar.