Nieuwe haven Boekelermeer verbonden met Noordhollandsch kanaal

4 maanden geleden gepubliceerd

Op 28 februari is een nieuwe mijlpaal bereikt in de havenontwikkeling van Boekelermeer. Wethouder Christiaan Peetoom en gedeputeerde Jeroen Olthof hebben op symbolische wijze het Noordhollandsch kanaal verbonden met de nieuwe haven van de Boekelermeer. Dit door een opening te maken in de oude dijk en een stuk damwand te verwijderen uit de oude oever.

Samenwerking provincie en gemeente

De realisatie van de haven is het resultaat van een goede samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar. In het najaar van 2022 kreeg de Beens Groep de opdracht om de haven te ontwerpen en te realiseren. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verleende eerder dat jaar de vergunning voor het verleggen van de waterkering, waardoor de Boekelerdijk voor het graven van de haven verwijderd kon worden.

Verbetering bereikbaarheid en mobiliteit

De nieuwe haven zal een belangrijke rol spelen in de verbetering van de bereikbaarheid en mobiliteit in de regio Alkmaar. Doordat schepen in de haven kunnen keren, hoeft de Leeghwaterbrug minder vaak open. Dit is van belang voor de doorstroming op de weg. Verder zal er een overslagkade in de haven komen. De gemeente Alkmaar wil hiervoor in 2024 een commerciële exploitant selecteren. Het verplaatsen van goederenvervoer van de weg naar het water zal ook bijdragen aan de doorstroming op de weg.

Bijdrage aan leefbaarheid en economie

De haven zal tevens bijdragen aan de leefbaarheid van de provincie, door het verminderen van files en CO2-uitstoot. De haven maakt grootschaliger aanvoer van grondstoffen en producten mogelijk en voegt daarmee een kwaliteit toe aan bedrijventerrein Boekelermeer. De komst van de haven maakt het ook mogelijk om watergebonden bedrijven vanuit de kanaalzone te verplaatsen, wat noodzakelijk is om woningbouwlocaties binnen de stad vrij te krijgen.

Verdere ontwikkeling

Het werk aan de kades en de keerhaven is naar verwachting in mei 2024 klaar. Dit jaar wordt ook de oostelijke oever van het Noord-Hollands kanaal tegenover de haven versterkt en wordt de ecologische zone naast het havengebied aangelegd. De provincie heeft in december 2023 een subsidie van maximaal € 7,5 miljoen voor de haven toegekend. De haven is een aanwinst voor de Boekelermeer en draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor de regionale en Alkmaarse economie.