Mevrouw Haak-Van der Lely benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

9 maanden geleden gepubliceerd

Tijdens haar afscheidsreceptie van de Noordwest Ziekenhuisgroep op woensdag 20 september 2023, kreeg mevrouw dr. F. Haak-Van der Lely een bijzondere verrassing. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar benoemde haar tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De receptie werd gehouden in de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar.

Een leven gewijd aan de gezondheidszorg

Gedurende haar carrière heeft mevrouw Haak-Van der Lely diverse functies bekleed in de gezondheidszorg. Zo was zij van 1993 tot 2014 anesthesist in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Daarnaast was zij ook voorzitter van het medisch stafbestuur van hetzelfde ziekenhuis van 2012 tot 2014.

Haar werkzaamheden omvatten ook een aantal bestuursfuncties. Zo is zij lid geweest van het dagelijks- en algemeen bestuur van de Stichting Capaciteitsorgaan voor (vervolg)opleidingen van professionals in de zorg en was zij auditor bij Qualicor, die kwaliteitsaudits uitvoert bij zorginstellingen. In 2019 en 2020 was zij interim voorzitter Raad van bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep en sinds 2022 is zij lid van de onderhandelingsdelegatie cao ziekenhuizen namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Belangrijke bijdragen aan de zorg

Bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft mevrouw Haak-Van der Lely een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid op de operatiekamers en van de patiëntenlogistiek. Ook bij de Noordwest Ziekenhuisgroep heeft zij zich ingezet voor verbetering van de zorg, met name voor de locatie Den Helder.

In Den Helder heeft haar inzet geresulteerd in een kleine ziekenhuislocatie waar de spoedeisende hulp, de huisartsenpost en de RAV nauw samenwerken. Dit model wordt door het ministerie van VWS als voorbeeld gebruikt in beleidsvoorstellen.

Onderscheiding voor haar verdiensten

Gezien haar belangrijke bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg in de regio Noord-Holland en het behouden van ziekenhuiszorg in Den Helder, heeft mevrouw Haak-Van de Lely deze bijzondere onderscheiding ontvangen. Volgens het Ordereglement heeft zij zich geruime tijd ten bate van de samenleving ingespannen en heeft zij werkzaamheden verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. Daarom is zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.