Laatste gierzwaluw nestkast afgeleverd in Schermerhorn

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

De laatste van ruim honderd gierzwaluw nestkasten is op donderdag 7 maart afgeleverd in Schermerhorn bij Nicolette Le Febvre en haar buurtgenoten. De nestkasten zijn onderdeel van een actie die de gemeente op Nationale Dierendag 2023 startte. De actie werd opgezet om de gierzwaluw te helpen, aangezien het voor deze vogel steeds lastiger wordt om goede nestruimte te vinden.

Actie voor de gierzwaluw

De actie startte met het aanbieden van vijftig nestkasten, maar de gemeente ontving maar liefst 250 aanvragen. Daarop is besloten om extra nestkasten uit te geven. De nestkasten zijn opgehangen op door experts geselecteerde locaties in de gemeente Alkmaar.

Samenwerking met Stichting Animo en Vogelwerkgroep Alkmaar

Deze actie is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen de gemeente, Stichting Animo, Vogelwerkgroep Alkmaar en de inwoners van Alkmaar. De locaties voor de nestkasten zijn geselecteerd in samenwerking met een gierzwaluw-expert van Gierzwaluwen Nederland. De inwoners met een geselecteerde locatie hebben de nestkasten opgehaald en zelf aan hun huis opgehangen.

Resultaat van de actie

Wethouder van dierenwelzijn, Jasper Nieuwenhuizen, bracht de laatste gierzwaluwkast persoonlijk langs in Schermerhorn. Hij sprak zijn tevredenheid uit over het resultaat van de actie. In de buurt van Nicolette Le Febvre in Schermerhorn zijn in totaal zestien nestkasten opgehangen, een goede locatie vanwege de aanwezige kolonie gierzwaluwen. De wethouder gaf aan terug te kijken op een goede samenwerking waarbij door iedereen is meegedacht en geholpen om dit resultaat te behalen.