Gratis online informatiebijeenkomst Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen

5 maanden geleden gepubliceerd

Dit voorjaar start in Noord-Holland Noord een grote vaccinatieronde. Alle kinderen die in 2024 negen, tien of veertien jaar worden, ontvangen een uitnodiging voor een vaccinatie in de brievenbus. Om ouders en verzorgers meer inzicht te geven in het belang van vaccineren, organiseert GGD Hollands Noorden een gratis online informatiebijeenkomst over het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) op dinsdagavond 12 maart.

Vaccinaties voor kinderen vanaf negen jaar en ouder

Baby’s, peuters en kleuters ontvangen tot de leeftijd van vier jaar vaccinaties vanuit het RVP op het consultatiebureau. Hiermee zijn zij op jonge leeftijd beschermd tegen een groot aantal infectieziekten. Een vervolgvaccinatie is vanaf negen jaar nodig om deze bescherming te verlengen. Ook komen kinderen vanaf tien jaar in aanmerking voor de HPV-vaccinatie, die beschermt tegen meerdere soorten kanker veroorzaakt door het humaan papillomavirus. De vaccinaties vanaf negen jaar worden gegeven in onder andere sporthallen en buurthuizen en worden daarom ook wel groepsvaccinaties genoemd.

Dalende vaccinatiegraad

In heel Nederland en ook Noord-Holland Noord is sinds enige jaren sprake van een dalende vaccinatiegraad. Het RIVM en GGD Hollands Noorden maken zich zorgen om deze daling. Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk om mensen tegen ernstige ziekten te kunnen blijven beschermen en om uitbraken van ziekten, zoals de mazelen, te voorkomen.

Veelgestelde vragen over vaccineren

Ouders hebben meer vragen over de verschillende infectieziekten. Komen deze ziekten nog wel voor? Zijn ze wel echt zo gevaarlijk? Is het niet beter voor het kind om natuurlijke weerstand op te bouwen door de ziekte zelf door te maken? Hoe werkt vaccineren en zijn de vaccins wel veilig? Al deze vragen zullen worden beantwoord tijdens de gratis online informatiebijeenkomst ‘Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen’ op 12 maart.

Online informatiebijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst zullen kinderarts Govert Brinkhorst en jeugdarts Florianne Bien verschillende vragen beantwoorden en meer vertellen over de gang van zaken tijdens de groepsvaccinaties. Het onderwerp prikangst komt ook aan de orde. Er is tijdens de bijeenkomst de mogelijkheid om online vragen te stellen via de chat. Aanmelden kan via de QR-code die is verstrekt door de GGD Hollands Noorden.