Gratis compost voor inwoners van Alkmaar op Landelijke Compostdag

4 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Alkmaar biedt haar inwoners gratis compost aan als dank voor het scheiden van groente-, fruit-, en tuinafval (gft) en etensresten. Deze actie vindt plaats op de Landelijke Compostdag, 23 maart, bij Stadswerk072 aan de Herculesstraat 71.

Compostdag details

Inwoners kunnen tussen 9:00 uur en 16:00 uur hun eigen compost scheppen. Hiervoor moeten ze wel zelf een schep en een aanhanger, zak of emmer meenemen. Er is 30 ton compost beschikbaar en op is op.

Voordelen van compost

Compost, dat wordt gemaakt van onder andere klokhuizen, aardappelschillen en pindadoppen, heeft veel voordelen voor zowel de tuin als het milieu. Het verbetert de structuur van de grond, waardoor het beter regenwater kan opnemen. Het is ook goed voor het leven in de bodem, slaat voedingsstoffen voor planten op en gaat bodemziekten tegen.

Daarnaast kan compost worden gebruikt als alternatief voor kunstmest en vervangt het een groot deel van het veen dat in potgrond wordt gebruikt. Dit beschermt natuurlijke veengebieden die anders zouden worden afgegraven. Het gebruik van compost leidt ook tot een verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Het belang van goed scheiden

Voor het maken van compost is kwalitatief goed gft-afval nodig. Het is dus belangrijk dat inwoners hun afval correct scheiden en alleen het juiste afval in de groene rolcontainer doen. Hierdoor blijven waardevolle grondstoffen behouden in de kringloop. Inwoners kunnen op de website van HVC of in de HVC app vinden welk afval wel en niet bij gft- en etensrestenafval hoort.

De gratis compost wordt aangeboden als dank voor het goed scheiden van gft-afval en etensresten door de inwoners van Alkmaar. De compost is gemaakt door HVC en Stadswerk072 begeleidt de uitgifte ervan.