College van Alkmaar presenteert begroting voor 2024

8 maanden geleden gepubliceerd

Het college van B&W van Alkmaar heeft de begroting voor 2024 gepresenteerd. Ondanks de hoge landelijke inflatie, blijven de gemeentelijke belastingen voor de inwoners van Alkmaar laag.

Vasthouden aan ambities

Het college houdt vast aan de ambities van het Coalitieakkoord en de gewenste meer open stijl van besturen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de bereikbaarheid van cultuur- en sportvoorzieningen voor alle inwoners, ongeacht leeftijd of financiële situatie.

Woningbouw

In de gepresenteerde begroting is ook aandacht voor de woningbouw. Verdere details over deze plannen zijn te vinden op de website van de gemeente Alkmaar.