Gemeente Alkmaar slachtoffer van grootschalige internetfraude

7 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Alkmaar is het slachtoffer geworden van CEO-fraude, een vorm van internetfraude waarbij de dader zich via e-mail voordoet als de directeur van de organisatie. De fraudeur diende een factuur in en eiste een spoedige betaling, die achteraf vals bleek te zijn. Als gevolg van deze fraude heeft de gemeente € 236.000 onterecht betaald. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd.

Interne reactie en maatregelen

Na het ontdekken van de fraude, heeft de gemeente Alkmaar direct een intern onderzoek gestart. Uit dit onderzoek bleek dat medewerkers onder druk van de indiener van de valse factuur te snel tot betaling zijn overgegaan en de fraude te laat hebben ontdekt. Na een aanvullend extern onderzoek zijn er geen aanbevelingen richting de gemeente gekomen. De gemeente heeft de zaak voldoende onderzocht en heeft direct de juiste maatregelen getroffen tegen nieuwe pogingen van CEO-fraude.

Toenemend probleem van digitale criminaliteit

Volgens wethouder Financiën Christian Schouten is digitale criminaliteit of cybercrime een steeds groter probleem, ook in Alkmaar. Veel mensen schamen zich na het slachtoffer te zijn geweest van deze vorm van criminaliteit. De gemeente voert een actieve campagne om dit taboe te doorbreken. “Het kan iedereen overkomen, zelfs de gemeente. En natuurlijk baal ik daar enorm van. Door aangifte te doen en ervaringen te delen, kunnen we elkaar waarschuwen en voorkomen dat meer mensen slachtoffer worden van deze vorm van fraude”, aldus Schouten.