Aanpassingen en afsluiting Noorderstraat voor bouwproject Ringerskwartier

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Projectontwikkelaar BPD werkt de komende drie jaar aan het project Ringerskwartier. Voor deze bouwwerkzaamheden zijn voor langere periode aanpassingen nodig aan de Noorderstraat. Deze aanpassingen zijn vereist vanwege veiligheidsmaatregelen tijdens de bouw, waardoor de Noorderstraat gedeeltelijk wordt afgesloten voor al het verkeer.

Inrichting bouwterrein en aanpassingen Noorderstraat

Een deel van de Noorderstraat wordt ingericht als bouwterrein voor het project Ringerskwartier. BPD realiseert in dit project 272 woningen, ongeveer 1.000 m2 commerciële ruimte en een parkeergarage. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het terrein zijn gestart in november 2023.

Voorafgaand aan de bouw moet de Noorderstraat worden aangepast om een veilige inrichting van de weg naast het bouwproject te realiseren. De groene middenberm wordt verwijderd en de stoep langs de bouw wordt onderdeel van het bouwterrein. De Noorderstraat zal hierdoor worden versmald.

Tijdelijke afsluiting Noorderstraat

Om deze aanpassingen te realiseren, is de Noorderstraat van 25 maart tot en met 19 april 2024 afgesloten voor al het fiets- en autoverkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Noorderkade – Pettemerstraat – Koedijkerstraat – Huiswaarderplein.

Afsluiting tijdens hijswerkzaamheden

Van november 2024 tot en met november 2026 vinden er hijswerkzaamheden plaats op het bouwterrein. Gedurende deze periode wordt de gehele Noorderstraat aangemerkt als veiligheidsgebied waar niemand mag komen tijdens het hijsen. De stoep langs de winkels valt net buiten dit gebied en blijft voor voetgangers toegankelijk. De hijswerkzaamheden vinden alleen op werkdagen in de ochtend plaats. ‘s Middags en in het weekend kan het verkeer weer gebruik maken van de Noorderstraat.

Alternatieve routes

De Noorderstraat heeft een belangrijke verkeersfunctie. Daarom is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van de afsluiting op de bereikbaarheid van het gebied rond de Noorderstraat. Uit dit onderzoek blijkt dat er voldoende alternatieve routes beschikbaar zijn, die het extra verkeer aankunnen.

Informatieverstrekking

Om de bouw- en verkeersveiligheid te waarborgen, zijn deze maatregelen en aanpassingen noodzakelijk. BPD zet zich in om de overlast zo veel mogelijk te beperken en informeert de omwonenden en ondernemers over de werkzaamheden.